Drivdon AB tillverkar ett unikt sortiment av UV-lampor (våglängd UVA) under varumärket UVisable®.

T68_ny_pages RI1H,1

Förutom för rengöring och hygien i processutrustning, produktionslokaler, toaletter kan UVisable® UV-lampor även användas för läckagesökning i kylsystem, vattenledningar och fjärrvärmesystem.

lamphus2 Batteri-4

För mer information se www.uvisable.com.

© 2009 Drivdon AB